Algehele Wijkkerkenraad Algehele Wijkkerkenraad

In de Algehele Wijkkerkenraad hebben alle ambtsdragers zitting en wordt het beleid vastgesteld dat we als gemeente willen voeren. De Algehele Wijkkerkenraad bestaat uit 23 leden en vergadert in de maanden januari, mei en oktober.
 

In de Algehele Wijkkerkenraadsvergadering komen zaken als bezinning en beleid aan de orde.
 

terug