Beroepingscommissie Beroepingscommissie
12 april 2019
In de afgelopen week heeft een eerste "klik" gesprek plaatsgevonden met een van de kandidaten. Vanuit de kerkenraden waren hierbij aanwezig ds. Tineke Wielstra, Miranda van de Wilt en de voorzitters van de beide wijkkerkenraden, resp. Ton Keijman en Henk Wijnbergen. Na de stille week plannen we nog 2 van dergelijke gesprekken. Met de evaluaties van deze gesprekken gaat de beroepingscommissie dan een definitieve voordracht maken aan de kerkenraden en de gemeente. 

29 maart 2019
Op zaterdag 9 maart jl is de commissie bij elkaar geweest om de ontvangen sollicitaties te beoordelen. Uit die beoordeling is een mooie en ruime selectie naar voren gekomen, hier kunnen we wat mee. Nu breekt een drukke tijd van horen en gesprekken voeren aan om te komen tot een zoveel mogelijk eenduidige voordracht. We zijn als commissie positief gestemd en hebben er zin in!

15 maart 2019
Een korte update dit keer.
Op het moment van schrijven, 1 maart, is de sollicitatietermijn afgesloten. We gaan nu met de solicitaties aan de slag. Zaterdag 9 maart zitten we als commissie bij elkaar om te bepalen wie we nog verder willen horen en met wie we een gesprek aan gaan. Een aantal namen hebben we al in beeld omdat we al wat “hoor” bezoeken hebben afgelegd en ook al, telefonische, gesprekken met mogelijke kandidaten hebben gevoerd. Op het laatste moment zijn er nog een aantal sollicitaties binnen gekomen die we in de overweging van 9 maart zeker meenemen.

1 maart 2019
Als het goed is treft u dit stukje nu aan onder de gezamenlijke berichten van de Petrakerk en de Goede Reede. In het vorige nummer was dat al gedeeltelijk gelukt. Het fotootje van de advertentie in Woord en Weg stond onder Gezamenlijke Berichten en de bijbehorende tekst onder de Petrakerk. De beroepingscommissie was een beetje laat met dit verzoek maar de redactie heeft toch haar best gedaan, bedankt daarvoor.
Formeel is het nog steeds zo dat de Petrakerk op zoek is naar een nieuwe predikant als opvolger van Ds. Mol. Vandaar dat nieuws van de beroepingscommissie bij de Petrakerk werd vermeld. Echter we, Petrakerk en Goede Reede, zijn nu inmiddels zo ver op weg om een nieuwe wijkgemeente te vormen dat tegen de tijd dat een nieuwe predikant zijn of haar intrede doet de nieuwe wijkgemeente een feit zal zijn.
De beroepingscommissie is nog steeds druk aan het werk, zoeken, bellen, horen. De sollicitatieperiode loopt nog tot 1 maart, dat is op het moment van schrijven van dit stukje nog 2 weken.

15 februari 2019
De commissie is in de afgelopen weken een aantal keren bij elkaar geweest om de voortgang te bespreken. Zoals in de vorige Samen Een gemeld is er eerst vooronderzoek gedaan op internet. Gebaseerd op de gegevens van dat vooronderzoek zijn de meest aansprekende personen geselecteerd en die worden nu gebeld.
Dat bellen levert verrassende en positieve resultaten op. In ieder geval snel duidelijkheid of de persoon interesse heeft. Daar kan de commissie dan op reageren met het toesturen van informatie. De commissie heeft in ieder geval het idee dat de pro-actieve benadering vruchten afwerpt. De eerste sollicitaties zijn binnen en de eerste “hoor” bezoeken zijn gepland.
Ook de advertenties in Woord en Weg en Woord en Dienst zijn nu verschenen. In de loop van februari worden daar nog reacties op verwacht. Rond 1 maart zal de commissie dan een goed beeld hebben van de kandidaten waar een gesprek mee gepland wordt.
We houden u op de hoogte.

1 februari 2019
In de vergadering van 15 januari heeft de commissie een eerste groepje kandidaten geselecteerd. Dit groepje wordt nu actief benadert (gebeld) met de vraag of men zou willen solliciteren op de vacature.
De namen zijn geselecteerd uit hetgeen, tot nu toe, is aangedragen vanuit de gemeente en door het mobiliteitsbureau van de PKN. Vervolgens is op internet informatie gezocht, en gevonden, op sites als Kerkdienstgemist.nl en KerkOmroep.nl. Gebaseerd op die informatie is nu een eerste voorkeur vastgesteld.
De commissie blijft voorlopig zoeken, selecteren en contacten leggen. De eerste sollicitaties zijn ontvangen n.a.v. de op internet geplaatste advertentie. Eind januari verschijnt de advertentie nog een keer in de gedrukte versie van Woord en Weg, pas op 1 maart sluit de sollicitatieperiode definitief.
De commissie heeft een vraag gekregen over de procedure rond de besluitvorming met betrekking tot de uiteindelijke voordracht. Die procedure ziet er als volgt uit: na alle selecties en gesprekken moet een ruime meerderheid van de commissie achter de voordracht staan. Met andere woorden er hoeft geen unaniem besluit te zijn hoewel daar natuurlijk wel naar gestreefd wordt.  

18 januari 2019
In de eerste ronde hebben we samen met een aantal jongeren uit onze gemeente een aantal diensten van potentiële kandidaten meegevierd; we hebben dit als zeer positief ervaren! In de tweede ronde van de beroepingscommissie willen we graag twee jongeren vast toevoegen aan de beroepingscommissie.
Wij zoeken 2 jongeren tussen de 15 en 28 jaar, één jongere vanuit de Petrakerk en één jongere vanuit De Goede Reede. Ben je gemotiveerd en vind je het leuk om deze verantwoordelijke rol in te vullen, stuur dan vóór 31 januari 2019 een e-mail naar de scriba van de Wijkkerkenraad van de Petrakerk (Fred Gerritsen - ). Stuur daarbij een korte maar duidelijke motivatie waarom jij graag deel wil uitmaken van de beroepingscommissie. Voorwaarde is wel dat je lid bent van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Je krijgt op basis van de aanmeldingen en motivatie, bericht van de wijkkerkenraad die de keuze voor de kandidaat maakt.

4 januari 2019
De commissie is druk bezig met het samenstellen van een “long list”. We hebben de taken verdeeld en de tot nu toe genoemde namen, vanuit de gemeente of door het mobiliteitsbureau, toegewezen aan 3 groepen. Elke groep zoekt voor de aan hun toegewezen namen zoveel mogelijk informatie via internet en kerkdienstgemist.nl. Deze informatie delen we met elkaar tijdens de geplande vergaderingen in januari en februari. Het doel hiervan is te komen tot een “short list” welke we actief gaan benaderen.
De moderamina van beide kerkenraden hebben de aanpassingen in de teksten voor de advertentie, het profiel en het informatiebulletin becommentarieerd en goedgekeurd.
Met die teksten zijn de, nieuwe, advertenties geplaatst op de websites van Petrakerk en de Goede Reede en verder op de site van Woord en Weg: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-veenendaal-2 en in het blad Woord en Dienst.
Op de website van de Petrakerk http://petrakerk.nl/gemeente_zoekt_predikant kunt u ook de nieuwe versie van het profiel en het informatiebulletin vinden.

18 november 2018
De beroepingscommissie maakt een doorstart. De samenstelling van de commissie is vrijwel gelijk gebleven met één wijziging: Gerrit Hagelstein vervangt Albert van Laar als commissielid namens de Algemene Kerkenraad.
De beroepingscommissie heeft zich ook voorgenomen de procedure niet simpelweg te herhalen maar de accenten wat te verleggen. Zo willen we het met name hebben over een “nieuwe wijkgemeente op zoek naar een predikant, deeltijd is ook een optie”. Verder nemen we ons voor potentiele kandidaten meer actief te gaan benaderen in plaats van te volstaan met een brief als uitnodiging om te solliciteren. 
Als onderdeel van de doorstart stellen we u, en jou, als gemeente weer de vraag:
Heeft u een potentiele kandidaat voor de functie van predikant voor de gemeente, laat het ons weten. Stuur, vóór eind december 2018, de naam van de potentiele kandidaat, zo mogelijk voorzien van diens adres / email en een korte motivatie, naar: . Vermeld daarbij uw naam en, e-mail, adres zodat we u later kunnen informeren over de uitkomst.
We willen degenen die de vorige keer namen hebben ingediend alsnog hartelijk bedanken. U kunt deze namen gerust opnieuw noemen, door de gewijzigde accenten in het profiel kan de vacature nu wel interessant zijn.
terug