Bezoekwerk Bezoekwerk

De wezenlijke taak van de gemeente van Christus is in vier kernwoorden samen te vatten, deze vier: vieren, delen, dienen en leren.

Het tweede kernwoord ‘delen’ duidt op het pastoraat, op het delen van vreugde en verdriet met elkaar. Zoals Paulus dat ook als een opdracht aan de gemeente van Rome schrijft: “Weest blij met de blijden, weent met de wenenden” (Rom. 12: 15).

De volgende link brengt u bij de pagina's waar de indeling van de verschillende secties beschreven staan. Op de onderliggende pagina's staat beschreven wie de ouderlingen/bezoek(st)ers zijn die hierin actief zijn.

Sectie-indeling

terug