Bijeenkomst pastoraat

Bijeenkomst 12 november 2013
Bijeenkomst pastoraat
We hebben ons voorbereid op de komende wijkcontact momenten (groothuisbezoeken) die als thema hebben “Met hart en ziel .... geloven”  We zijn gestart met het zingen van gezang 487 vers 1 en 3 een lied door Henk te Ronde gekozen omdat hij dit lied met hart en ziel mee kan zingen. We vervolgden met een voorstel rondje waarin we allemaal aangaven welk lied ons aansprak.
Tijdens de wijkcontact momenten zult je die vraag waarschijnlijk ook wel krijgen dus je kunt je vast voorbereiden. Hierna volgde een spel met kaarten met stellingen waar je zo maar niet een antwoord op had en waar dan ook veel over heen en weer gepraat werd in de groepen.
Na de pauze met koffie en een koekje verzorgd door Barend hebben we een kleine gespreksoefening gedaan. Als het goed gaat laten we in het vervolg OMA thuis en nemen we LSD mee bij onze bezoeken. Nieuwsgierig geworden, wij leggen het graag uit.
Tot slot hebben we de scheidende contactpersonen en sectiemedewerkers bedankt voor inzet en werk voor het pastorale werk. Zoals je zult begrijpen een paar zijn gestopt met dit werk en drie anderen worden straks ouderling, nu hebben zich al weer drie mensen aangemeld, maar we kunnen zeker nog nieuwe aanwas gebruiken. Heb je belangstelling en wil je ook alles weten van OMA en LSD meld je aan bij T4T , Thisine Rou of Henk te Ronde.
We sluiten de avond met een gedicht van Stef Bos “Ontmoeting“ en genieten nog even van een hapje en en drankje.
terug