Bloemen tijdens de dienst

Met bloemen laten voelen dat je samen gemeente bent ...
Bloemen tijdens de dienst

Gewaardeerd

De bloemengroet van onze wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk gaat vergezeld van een kaart waarop veel gemeenteleden hun naam hebben gezet. Elke week blijkt opnieuw hoe deze vorm van meeleven bij mooie, moeilijke en verdietige momenten gewaardeerd wordt. Het bezorgen is geen opgave. Eerder een dankbare taak en een prima manier om nader kennis te maken met andere gemeenteleden.

Beroep op gemeenteleden

De wijkdiaconie organiseert de bloemengroet. Maar zij doet nadrukkelijk een beroep op alle gemeenteleden om mensen aan te melden die in aanmerking komen voor de bloemengroet. Dat hoeven niet altijd eigen gemeenteleden te zijn. Het kan ook gaan om iemand van buiten de gemeente, die volgens u op de één of andere manier daarvoor in aanmerking komt. Aanmelden kan altijd bij één van de diakenen of bij de scriba via e-mail:

Sponsoring

Het is mogelijk om uw betrokkenheid met deze vorm van meeleven te laten merken door voor een of meer zondagen de bloemengroet te sponsoren. U kunt u daarvoor melden door de daarvoor bedoelde lijst in de hal in te vullen.

terug