Bulletin d'information, no. 2

Bulletin d'information, no. 2

In dit tweede bulletin d’information staan we stil bij de acties die de komende periode gepland staan om geld in te zamelen voor dit goede doel. Daarnaast vragen wij aandacht voor een aantal logistieke zaken, waar een reactie op wordt verwacht. Veel leesplezier!

Bulletin d'information, no. 2

terug