Collecte alternatief Collecte alternatief
Omdat we in deze periode niet kunnen collecteren zijn de volgende bankrekening beschikbaar als alternatief:
Diaconale collectes: NL 14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
O.v.v. Gift 40-dagenproject 2020 ZuidWest
Kerkelijke collectes: NL 70 RABO 0395 1388 68
Protestantse Gemeente te Veenendaal, o.v.v. collecte
terug