Boekentafel Boekentafel
3 november 2019
Nieuwe boeken op de boekentafel, en die is te vinden in het Trefpunt
 • “Niet zonder hoop” van Tomás Halík, in dit boek gaat de schrijver op zoek naar hoop voor vandaag en hij beschrijft verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden.
 • “Levensweg” van Lieuwejan van Dalen is een 100 dagenboek bij de Bergrede. Hij beschouwd de Bergrede als basisonderwijs voor ons als leerlingen van Jezus! Onderwijs voor hoofd,hart en handen.
 • “De weerbarstige BARTH” van een viertal theologen die naar aanleiding van het feit dat het vijftig jaar geleden was dat de grote Karl Barth stierf en zij drie studiedagen volgden en met elkaar besloten om samen een boek te schrijven over deze grote theoloog. De ondertitel is: ” Ongegeneerd over God spreken in theologie, politiek en interreligieuze verhoudingen”.
 • “Spiegelreis” van Herman Koetsveld & Enis Odaci, gaat over een Moslim en een Christen op reis door elkaars geloof! Met een open blik en een notitieblok bouwen zij bruggen tussen religies.
 • “Spiegelmomenten” van ds. Tonnis Buurma. Hij schrijft bespiegelingen in woord en beeld! Het is een boek om te lezen maar ook om te kijken naar prachtige illustraties, en genieten van mooie gedichten!  Dit boek is een tip van een diaken in onze kerk.
 • “Klinkende liefde” is een boekje van Guido van Oorschot, en het bevat verhalen en cd’s, in het kader van de jaarlijkse actie” Aangenaam Klassiek”. Prijs 12,99
 • “Droom opa” van Dolf Verroen en met tekeningen van Charlotte Dematons is een prachtig kinderboek over een opa die vannacht gestorven is, zomaar in zijn slaap.
 • “Bakkerij Bliss”is een dikke pil voor de jeugd in de vorm van een omnibus van Kathryn Littlewood. Prijs 7,99
Ook de tijd van dagkalenders en scheurkalenders is weer aangebroken met een bescheiden begin bij de boekentafel, waar u ook altijd kunt bestellen als u speciale wensen hebt!
 • “Dagteksten 2020” van de Evangelische Broederschap in Zeist. € 5,95
 • “Bijbelse Dagkalender 2020” van KokBoekencentrum. € 8,50
 • “Dag in dag uit 2020”van het Leger des Heils. € 6,50
 • “NBG kalender 2020” met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. € 9,95
25 september 2019
Aandacht voor nieuwe boeken en de Kinderboekenweek
Vanaf 2 oktober t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek, en de boekentafel is gewend om  op de zondagen die daarin vallen, in dit geval 6 en 13 oktober, altijd een extra tafel te plaatsen voor bekroonde boeken en nog veel andere leuke boeken.
Op 13 oktober vieren we ook dat de boekentafel 25 jaar bestaat. De start was op 9 0ctober 1994! Daar over later meer!!!
Nieuwe boeken vandaag op zondag 29 september:
 • “Jongeren Bijbel” op basis van de Bijbel in Gewone Taal met allemaal interessante extra’s, en samen met jongeren ontwikkeld en vorm gegeven door het NBG.
 • “Augustinus voor de mensen van nu” van Hans Alderliesten, hij reflecteert op teksten van de kerkvader over thema’s waar mensen van nu te maken hebben, en zo nodigt hij je uit tot nadenken over keuzes, tijdbesteding en opvattingen.
 • “Dagboek uit JERUZALEM” van Marleen Anthonissen-van der Louw, over: Het leven van een pastoraal werker in de Heilige Stad. Het geeft je een inkijkje in het dagelijks leven daar, en hoe het is om daar als Nederlands gezin te leven en te werken in een conflictgebied met twee culturen: de Joodse en Arabische?
 • “Midden in het leven” van Kees en Margriet van der Kooi: Over wat wij mogen verwachten na de dood? Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk.
3 september 2019
 • Wat deed God voor Hij de wereld schiep” en 51 andere vragen over het Christelijk geloof, van Nikolaas  Sintobin. Waarin geloven de 2,5 miljard Christenen, daar gaat dit boek over!
 • Wees niet bang” van Samuel Wells gaat over hoe je met geloof de angst het hoofd kan bieden. In korte, concrete hoofdstukken bespreekt hij als dominee en ethicus op heldere en invoelende wijze onderwerpen waar Christenen meestal niet graag geconfronteerd worden!
 • Adem in ons” is een nieuw Taizé liederenboek. De vorige uitgave verscheen in 2008 als een liederen en gebedenboek en is na ruim 10 jaar en diverse herdrukken aan herziening en uitbreiding toe. Gert Landman heeft samen met de Nederlandstalige broeders van Taizé diverse tot dusver onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst en daarnaast een aantal reeds bestaande vertalingen licht aangepast.Verder zijn er meer dan twintig nieuwe liederen in de afgelopen jaren in Taizé ontstaan en enkele nieuwe solo’s toegevoegd. De gebeden zijn in deze nieuwe liederenbundel achterwege gelaten.
Er zijn ook naast de 4 eerder genoemde agenda’s , deels verkocht en ook weer aangevuld! De nieuwe zijn:
*   “Waddenagenda 2020   prijs 11,95
*   “Seasonsagenda  2020  prijr  13,99

25 augustus 2019
 • “Professor, bestaat God?” van de sterrenkundige Peter Barthel. Op de vraag van de zevenjarige Anco gericht aan de Rijksuniversiteit Groningen, kwam het antwoord van Peter Barthel. Zijn heldere uiteenzetting kan ons vandaag de dag als kerkleden zeker inspireren. Twee weken geleden liet ds Wim Kruis ons al met het thema”Is de Heer nu bij ons of niet?” wat horen over bovengenoemde sterrenkundige! Het is een klein boekje met wijze woorden.
 • “Psalmen voor iedereen” Deel 1 ( Psalm 1t/m 72) van John Goldingay Na zijn serie over het Oude testament is hij begonnen aan de psalmen. Hij levert bij elke psalm een kort commentaar in zijn levendige en enthousiaste stijl. Hij schrijft dat elke psalm ons vier manieren toont om over God te spreken: met woorden van lof, van dank, van vertrouwen en van gebed.
12 augustus 2019
 • “En nu ben ik aan de beurt” van Christiane Berkvens-Stevelink Nadat zij al eerder 2 echtgenoten had verloren aan kanker, kreeg zijzelf in 2006 kanker die ze te boven kwam, maar in 2017 keerde die terug -nu definitief. In de laatste maanden hield zij een dagboek bij, hierin verhaalt zij van de gebeurtenissen in haar leven vanaf het moment dat zij te horen krijgt dat de kanker terug is en zij voorvoelt dat zij deze keer niet in staat is de ziekte te overwinnen. Via dit boekje maakt ze ons deelgenoot in de manier waarop zij vrede sluit met haar naderende dood.
 • “U weet wie wij zijn” van Karl Barth. Hij was een briljant theoloog en een bewogen pastor die zijn gemeente met preken en gebeden wist te onderwijzen en bemoedigen. Hij heeft in dit boekje ons 50 gebeden nagelaten
 • "Als God een vraag is” van André F. Troost is een meeslepend en openhartig boek voor mensen die naar een antwoord zoeken op vragen die cirkelen rond het grote Waarom. De ondertitel is:Mijmeringen in Mokum!
 • “Kijk Beestjes” van Stephanie Calmenson is een leuk en prachtig kinderboek waar je wat van opsteekt.
De kalenders voor 2020 zijn er ook weer in allerlei uitvoeringen. Onderstaand een vijftal agenda’s
 • Kerkenwerkagenda      2020                   € 9,99
 • Agenda Leef!               2020                  € 13,99
 • Bloemenagenda           2020                 € 12,95
 • Stilteagenda                2020                  € 14,99
 • Terdegeagenda            2020                  € 12,95
Als u belangstelling hebt moet u maar een kijken of er wat bij is. Bij Albert van Kooten zijn er veel meer, en de prijs is gelijk. Maar de boekentafel krijgt een aanzienlijke korting voor gebruik in het kerkenwerk.
 
terug