wo 12 juni 2019

Gemeenteavond

Locatie: 
 Petrakerk
Tijdstip: 
 20:00

Gemeenteavond wijkgemeente ZuidWest op woensdag 12 juni 2019.
Agenda
Eind december 2018 is door onze wijkkerkenraden (Centrum-Zuid Petrakerk en West / De Goede Reede) een gezamenlijke beroepingscommissie ingesteld.  
Deze beroepingscommissie heeft na veel vergaderen, horen en gesprekken op 15 mei jl. een voordracht aan de wijkkerkenraad Centrum-Zuid Petrakerk kunnen doen voor een predikant in de vacature.   
De voordracht is formeel gericht aan de wijkkerkenraad van de Wijkgemeente CentrumZuid Petrakerk omdat zij op dit moment een vacature hebben en zij ingevolge de Kerkorde over deze voordracht in een gezamenlijke vergadering met de Algemene Kerkenraad een besluit moeten nemen.  
De wijkkerkenraad Centrum-Zuid Petrakerk heeft  – na overleg met de wijkkerkenraad West / De Goede Reede – en een gezamenlijke vergadering met de Algemene Kerkenraad op 27 mei 2019 besloten deze kandidatuur voor te leggen aan de gemeenteleden van onze nieuwe wijkgemeente ZuidWest.  
Hierbij nodigen wij u / jullie uit voor een gemeenteavond op woensdag 12 juni 2019 om 20.00 uur in de Petrakerk.   
Op deze avond zal de beroepingscommissie haar voordracht toelichten en verslag doen van de door haar gevolgde procedure. Tevens zal er een introductie plaatsvinden van de voorgedragen kandidaat.  
De stemgerechtigde leden (doop- en belijdende (gast)leden vanaf 18 jaar) van wijkgemeente ZuidWest hebben dan de mogelijkheid om de voorgedragen predikant te verkiezen.  
Wij hopen op uw komst op deze voor onze nieuwe wijkgemeente belangrijke gemeenteavond! 

terug