Groothuisbezoek Groothuisbezoek

Jaarlijks vinden er weer wijkcontactmomenten, 'groothuisbezoeken', plaats. Iedereen is daarbij uitgenodigd en krijgt ook nog een uitnodiging in de bus of heeft die inmiddels al ontvangen.

Na een korte kennismaking en inleiding gaan we daar met elkaar over praten met behulp van een aantal stellingen. 

Kijk bij nieuws/pastoraat voor meer informatie.

terug