Het dagelijks bestuur van de Petrakerk Het dagelijks bestuur van de Petrakerk

Het dagelijks bestuur van de Petrakerk of het moderamen wordt gevormd door:

  • Voorzitter / Praeses: Ton Keijman
  • Secretaris / Scriba: Fred Gerritsen
  • Kerkrentmeester: John Zeeman
  • Diaken: Gré Westerhofvacature
  • Interim predikant: ds. Pieter van Winden
  • Beleidsouderling: Bert Verweij
terug