Het werk van een bezoek(st)er Het werk van een bezoek(st)er

De taken zijn onderling verdeeld, maar vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de predikant. Dat betekent dat een goed samenspel geboden is tussen bezoeker, ouderling en predikant. Zij dienen elkaar te informeren over pastorale situaties in de sectie. De belofte van geheimhouding bepaalt natuurlijk in gegeven situaties de grens van de informatie.
De concrete taken van de bezoeker zijn in de volgende drie woorden samen te vatten:

  • Post bezorgen
  • Signaleren
  • Aandacht


Post bezorgen
Met het oog het contact met de gemeente moet er ook regelmatig post worden rondgebracht. Te denken valt aan: uitnodigingen voor WCM, een kaart met Kerst of Pinksteren. Iedere bezoek(st)er heeft zijn eigen contacten, dat distribueert heel gemakkelijk. Post kan door de brievenbus worden gedaan maar ook persoonlijk worden aangeboden. Post is zo ook een middel tot contact.


Signaleren
De bezoeker als goede ‘wachter’ signaleert zaken met betrekking tot de hem of haar toevertrouwde adressen van gemeenteleden. Daar waar het om iets gaat wat boven de eigen mogelijkheden uitgaat, wordt dat wat gesignaleerd is doorgegeven aan en besproken met de sectieouderling. En deze kan op zijn of haar beurt weer besluiten de predikant of een andere hulpverlener in te schakelen.

Aandacht
De bezoeker neemt een aantal taken op zich die onder het kopje "pastoraat” zijn te plaatsen. Onder aandacht vallen al die contacten (heel breed – zie hieronder) tussen gemeenteleden en tussen bezoekers en gemeenteleden die het welzijn van de ander op het oog hebben.

De bezoek(st)er: vormen van communicatie

Het pastoraal bezoekwerk vindt plaats in de vorm van ontmoeting en gesprek. Maar er zijn daarnaast, vele andere mogelijkheden van communicatie en van vormgeving van pastorale zorg.
We kunnen daarbij denken aan:
Telefonisch contact zoeken en informeren naar hoe het gaat met iemand.
Een berichtje per email.
Een kaartje of een brief schrijven, al dan niet bij een bepaalde gelegenheid.
Het sturen van een afbeelding, gedicht, lied of gebed of een andere tekst en daarbij aangeven waarom u dit aan die ander geeft.
Voor iemand bidden. Soms kunt u dit de ander ook laten weten.
Een kaars branden voor iemand op bepaalde voor hem of haar belangrijke momenten.U kunt de ander laten weten wat u hiermee wilt zeggen.
Een eind wandelen of fietsen met iemand. 
Samen iets doen, bijvoorbeeld een spel of hetzelfde boek lezen en leeservaringen uitwisselen.
Iemand die beperkt kan zien, voorlezen uit de Bijbel of uit een geliefd boek.
Samen met iemand zingen.

terug