Jeugd Jeugd
Het betrekken van de jeugd bij het diaconaat en pastoraat is essentieel voor de opbouw en instandhouding van de wijkgemeente. De jeugddiaken is vertegenwoordigd in de “Taakgroep diaconie” én in de  “Taakgroep Jeugd en Jongeren”.
In deze taakgroep werkt de jeugddiaken samen met de jeugdouderlingen. Informatie omtrent wat er voor de jeugd gedaan wordt, kan men vinden op de site van de Petrakerk.  De jeugddiaken communiceert o.a. ook via de “Zondagsbrief” en “Samen Eén”.
 
terug