Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon
Van oorsprong was het een Joods oogstfeest, maar in de christelijke traditie wordt de komst van de Heilige Geest gevierd. De leerlingen van Jezus werden na Jezus’ hemelvaart ‘vervuld van de heilige Geest’ en kregen de opdracht de boodschap van God wereldwijd te verspreiden.
Alleen al het woord ‘geest’  zou je gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. Het gaat niet over spoken. Inspiratie zou beter zijn in de betekenis van: ‘de geest krijgen’. Enthousiasme is ook een toepasselijk woord, een eigenschap die mensen aanvoelen zonder dat daar een hele uitleg bij nodig is. En om woorden gaat het zeker ook met Pinksteren. In de Bijbel staat dat iedereen elkaar verstond terwijl er vele nationaliteiten in Jeruzalem waren. Er wordt wel gezegd dat met Pinksteren de kerk is begonnen: mensen, in vuur en vlam voor hun God, die niets liever wilden dan anderen daarvoor enthousiast te maken.
Is dit voldoende om het Pinksterfeest te begrijpen? Hoe zit het dan met die vlammen en het spreken in tongen? En ‘de vruchten van de Geest’ waarover wordt gezongen, wat zijn dat dan? Op (bijna) al deze vragen en nog meer wordt ingegaan in de brochure van ds. Joke van der Velde: Wat vier je met Pinksteren? De brochure ligt ter inzage in de hal van de kerk.
Vier het Pinksterfeest met ons op zondag 8 juni 2014 in de           Petrakerk, Kerkewijk 135, 3904 JB  Veenendaal
Informatie over de Petrakerk vindt u ook op www.petrakerk.nl.
Voorganger in de dienst is onze eigen predikant, ds. Peter Mol
Ouderlingen zijn:
Sectie 1: Riet van den Heuvel en Sjimmie Vernooij
Sectie 2: Truus Bekker en Hanny Meijer
Sectie 3: Janny Rijskamp
Sectie 4: Ditty Huibers
Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas.
Voor kinderen van de basisschool zijn er kindernevendiensten.
Na de dienst bent u van harte welkom in Het Trefpunt (achter de kerk) voor een kopje koffie of thee of een glas frisdrank.
De dienst is ook te beluisteren via internet. Kijk bij www.petrakerk.nl/kerkdiensten/kerkdienstenuitgezonden.
Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, wensen wij u ook heel mooie en fijne Pinksterdagen.
terug