29 februari 10:00 - 15:00 29 februari 10:00 - 15:00
 
Een bijzondere dag, komt maar eens in de 4 jaar voor. Ook bijzonder omdat we op die dag de nieuwe Ontmoetingsruimte openen. Hiermee verbinden we de Petrakerk met Het Trefpunt. Daarmee is ook het thema genoemd: Ontmoeten en Verbinden

Met een Open Huis willen we laten zien wat we als wijkgemeente in huis hebben. Een werkgroep bestaande uit Marcel Rou, Ilona Huibers, Warner ten Kate, Reiny Bleienberg en Adri Cardol stellen een programma samen waarbij we zoveel mogelijk  werkgroepen en gemeenteleden willen betrekken.
Houdt u de zondagsbrief, beamer, website en Samen Eén in de gaten voor de details van het programma.
 
terug