Pastorale hulp

Pastorale hulp

Naast de professionele pastorale hulp door predikant en pastoraal kerkelijk werker is er hulp van vrijwilligers die wordt gecoördineerd door ouderling Hanneke van Schuppen of de ouderling per sectie.

Een groot aantal vrijwilligers ouderlingen, contactpersonen, bezoek(st)ers en sectie medewerkers, is actief bij de pastorale hulp in de Petrakerk.

De indeling van de wijken en de vrijwilligers die daar actief zijn, staan op de pagina

wijkindeling.

 

terug