Pastorale hulp in de Petrakerk Pastorale hulp in de Petrakerk

Pastoraal bezoekwerk is dus een activiteit van de gemeente van de Heer. De gemeente is een gemeenschap van mensen die op een bepaalde wijze samenhang en verband heeft. Maar die samenhang en dat verband moet wel onderhouden worden. Anders gezegd: er moet vorm en inhoud worden gegeven aan de relatie met elkaar, het onderlinge verband moet zichtbaar en ervaarbaar worden.

terug