Pastorale ondersteuning tijdens ziekte Pastorale ondersteuning tijdens ziekte

Wij leven graag met u mee

Bent u ziek? Moet u worden opgenomen in het ziekenhuis? Als Petragemeenschap leven wij graag met u mee. Dat kan alleen als wij op de hoogte zijn van uw ziekte of ziekenhuisopname.

Luisterend oor

Breng daarom uw wijkpredikant, ouderling en/of bezoek(st)er er zo snel mogelijk van op de hoogte. Als u zich bij hen meldt, kunt u tegelijk ook aangeven in hoeverre u prijsstelt op bezoek, vermelding in het kerkblad Samen Eén en/of voorbede in de kerkdienst.

In dienst van de Goede Herder willen we u graag een luisterend oor bieden en samen met u zoeken naar houvast, troost en bemoediging.

Pastoraal meldpunt
Het e-mailadres van het pastoraal meldpunt is:

terug