Werkgroep: Actief en Constructief Werkgroep: Actief en Constructief

De werkgroep Actief en Constructief neemt initiatieven om extra geld in te zamelen voor niet-structurele projecten in en om de Petrakerk en het verstevigen van de onderlinge band van betrokken gemeenteleden.

Activiteiten zijn het Steunfonds Petra Actief, Petra Constructief en oud-papier inzamelingsactivieiten.

terug