Taakgroep Liturgie & Eredienst Taakgroep Liturgie & Eredienst

Liturgie Petrakerk
 
Inhoud en symboliek
De liturgie omvat alle handelingen en symbolen in de eredienst, zoals voorbeden, gezamenlijk gebed, zingen, musiceren, lezen, preken, gedenken etc.
De liturgie binnen de Petrakerk wil enerzijds met haar tijd meegaan, anderzijds houdt zij waardevolle symbolen in ere. Denk hierbij aan het branden van de Paaskaars, dat ons herinnert aan het licht van Christus dat ons in samenzijn verbindt.
 
Bezinning en vernieuwing
De Taakgroep Liturgie & Eredienst is in het leven geroepen om het evenwicht tussen traditie en modernisering te bewaken en te begeleiden. Dat doet zij door zich te bezinnen op en mee te denken over de ontwikkeling van vorm en inhoud van de erediensten en de uitvoering te coördineren. Zij adviseert de Kerkenraad hierover en fungeert als klankbord voor de gemeente, met onder andere als doel om nieuwe wensen een plek in de liturgie te geven.
 
Als u meer informatie wilt over de liturgie in de eredienst van de Petrakerk, of wilt u graag meedenken over de invulling ervan, neemt u dan contact op met Hans Kroon, e-mail: of tel: 0318-554622 of met een van de taakgroepleden.
 
Bijzondere Diensten
 
"Vier de zondag" dienst.
Een meer moderne invulling van de liturgie krijgt eveneens een plek in speciale erediensten, zoals in de "vier de zondag" diensten. Deze diensten zijn doorgaans verbonden aan een thema en worden onder andere (muzikaal) ondersteund door onze eigen band Crossroads, door andere gemeenteleden of met gastuitvoeringen.

terug