Vacature: Taakgroep Liturgie & Eredienst Vacature: Taakgroep Liturgie & Eredienst

Uitvoerende taken

- Het zijn van een klankbord binnen de gemeente, hetgeen inhoudt dat de 
  commissieleden het aanspreekpunt zijn voor gemeenteleden betreffende de 
  eredienst.
- Het opmaken en samenstellen van diverse basisliturgieën.
- Het informeren van gastpredikanten over onder meer de basisliturgie.
- Het zorgdragen voor een goed gebruik van het liturgisch centrum.
- De organisatie van de diensten rond hoogtijdagen.
- Het zorgdragen voor een optimale verstaanbaarheid met betrekking tot geluid,
  symbolen, rituelen en woorden.
- Het organiseren van activiteiten in het kader van Open Kerk (concerten /
  lezingen / workshops e.d.)
- Het samenstellen van een lectorengroep en het maken van een lectorenrooster.


Bezinnende taken

- Het bezinnen op inhoud en vorm van de erediensten.
- Het bijhouden van de literatuur, cursussen, workshops en seminars.
- Oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen binnen de liturgie met respect voor de
  bestaande gebruiken.
- Advisering met betrekking tot de inrichting van de kerkzaal, het liturgisch
  centrum, kleuren en ontwikkelingen.
- Onderzoek naar wensen die onder de gemeenteleden leven.
- Onderzoek naar behoefte aan opvang / inpassing van nieuwe gemeenteleden.
- Onderzoek naar nieuwe presentatievormen.

De commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden die vormgeven aan drie werkgroepen:  muzikale ondersteuning, liturgie en facilitaire zaken.


Tijdsbesteding

• Gemiddeld 10 uur per maand.*
* Dit is een indicatie. Uw tijdsbesteding is vooraf bespreekbaar.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Thisine Rou van T4T via telefoonnummer 0318-507877 of 06-20967586. U kunt ook mailen naar
 

terug