Voorzitter van de taakgroep: Hans Kroon Voorzitter van de taakgroep: Hans Kroon
Hans is getrouwd met Lidy en samen hebben ze drie kinderen. Hij is werkzaam in de ICT als business analist en ITSM consultant. In zijn vrije tijd speelt hij piano, schrijft hij teksten, componeert en zingt hij. Hans is een fanatiek bridger, een iets minder fanatiek sporter en leest graag een boek of kijkt een film. Sinds ze in Veenendaal wonen (1993) zijn Hans en Lidy betrokken bij de Petrakerk. Hans is twee keer eerder ouderling geweest, zat in een beroepingscommissie en doet regelmatig andere dingen binnen en voor de Petrakerk gemeente.
Als voorzitter van de taakgroep Liturgie en Eredienst is het Hans zijn doel om, samen met de taakgroepleden, te werken aan een evenwichtig aanbod van diensten, waarin de ene keer voor "jong" en de andere voor "oud" wat meer te beleven valt. De Petrakerk is een pluriforme gemeenschap en dat vindt zijn weerslag in de zondagsvieringen. Alle taakgroepleden willen niet alleen actief nadenken over hoe en vanuit welke visie je liturgie vorm geeft, maar er ook daadwerkelijk mee aan het werk gaan. Hans zet hier graag zijn schouders onder, onder het motto "als je wilt dat er wat gebeurt, dan moet je je er voor inzetten".
terug