Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Wat we jaren als Goede Reede en Petrakerk al een beetje samen deden, wordt in 2019 een echte eenheid. We gaan één commissie vormen.
Verandert er iets in doel en opzet? Eigenlijk niet.
Wie de moeite zou nemen om in het programmaboekje 2018/2019 de avonden V&T Goede Reede/Petrakerk bij elkaar op te tellen, zou uitkomen op een totaal van 13 onderwerpen, verspreid over 29 bijeenkomsten. Nu zeggen getallen ook weer niet zoveel; de inhoud is minstens zo belangrijk.
De gemeenschappelijke noemer is: Waar een Christengelovige zoal mee te maken krijgt in het leven van alledag. Een kleine keuze uit een brede waaier van onderwerpen:
De 10 geboden in onze tijd
Rouwverwerking
Hoe lees je de verhalen uit het Oude Testament
Passiemuziek
De uitdaging van de Islam
Bachcantates
Enz., enz…………..

Op dit spoor gaan we nu samen verder. Gelukkig maar!

PS. Twee punten van zorg en aandacht:
  1. Hoe brengen we onze activiteiten bij voortduring onder de aandacht van onze gemeenteleden?
  2. Hoe betrekken we de middengeneratie, 20 – 40, bij ons programma?
terug