Dienst zondag 9 juni Dienst zondag 9 juni
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat, indien er geen bezwaren worden ingebracht, op zondag 9 juni 2019 in de wijkkerkenraad van onze nieuwe wijkgemeente ZuidWest bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling en diaken:  
  • Anneke Geerken-Seiger, Gert Landzaat en Rosalie Minderhoud als pastoraal ouderling,  
  • Margreet Hagelstein en Berry Veenhof als ouderling met een bijzondere opdracht, 
  • José Ditewig als jeugdouderling en  
  • Jolanda van de Pest-van Ewijk als jeugddiaken. 
    • Jolanda van de Pest zal tevens belijdenis van haar geloof afleggen.  
Bezwaren tegen de bevestiging van één of meerdere kandidaten kunnen vanaf heden tot en met 6 juni 2019 schriftelijk en ondertekend bij één van de scriba’s van de Petrakerk en De Goede Reede worden ingediend.  
terug