Afscheid kosters Barend en Thijs Afscheid kosters Barend en Thijs
Officieel loopt hun contract af op 8 juli a.s. Barend is dan bijna 28 jaar in dienst geweest en Thijs ruim 26 jaar! Afgelopen vrijdag, 8 mei, was het al de laatste werkdag van Barend. Hij had nl. nog een hoop vrije dagen tegoed. Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben zijn naaste collega’s en de scriba (namens de wijkkerkenraad) hem alvast een beetje in het zonnetje gezet. Uiteraard gaan we als gemeente ook afscheid nemen van Barend en Thijs. Door de huidige omstandigheden kan dat helaas niet op de manier, zoals we dat in eerste instantie voor ogen hadden. Het is niet mogelijk met velen bij elkaar te komen en elkaar de hand te drukken. We hebben de plannen dus bij moeten stellen. Maar we gaan er zeker voor zorgen dat beide heren op gepaste wijze bedankt worden! Dat zullen we doen na de online dienst op zondag 7 juni. Bij dit afscheid hoort natuurlijk ook een cadeau van de gemeente. We willen u, als gemeentelid, in de gelegenheid stellen daaraan bij te dragen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Protestantse Gemeente Veenendaal onder vermelding van ‘afscheid kosters’. Dit laatste is heel belangrijk, zodat het geld op de juiste plek terechtkomt. Het zou fijn zijn als u dat uiterlijk 1 juni doet, maar liefst zo snel mogelijk. Mocht u liever contant geld geven, dan kunt u dat in een envelop, met vermelding ‘afscheid kosters’ afgeven of in de bus doen bij het kerkelijk bureau of de scriba (Boerenzwaluw 3). Alvast dank voor uw medewerking!
In de volgende zondagsbrief en in de komende Samen Eén volgt meer informatie.

Namens de wijkkerkenraad,
Carla van Maasakkers
terug