Uitnodiging Uitnodiging
In februari 2022 is de beroepingscommissie van ZuidWest van start gegaan met het zoeken naar een nieuwe predikant. Een jaar later heeft de commissie, na een lange zoektocht, op 16 februari jl. een advies uitgebracht aan de wijkkerkenraad voor een te beroepen predikant.
De wijkkerkenraad heeft in een vergadering op 20 februari jl. unaniem en van harte besloten in te stemmen met dit advies. Vervolgens heeft de wijkkerkenraad het voorgenomen besluit tot kandidaatstelling aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd en ook deze heeft de voordracht met blijdschap aanvaard. We zijn blij dat we de voorgedragen kandidaat binnenkort aan de gemeenteleden van ZuidWest kunnen voorstellen!
We nodigen je daarom van harte uit voor een gemeentevergadering op maandag 13 maart a.s. om 20.00 uur in de Petrakerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Op deze avond zal de beroepingscommissie verslag doen van de gevolgde procedure en de voordracht toelichten. Tevens zal er een introductie plaatsvinden van de voorgedragen kandidaat. De stemgerechtigde leden (doop- en belijdende (gast)leden vanaf 18 jaar) van ZuidWest hebben dan de mogelijkheid de voorgedragen predikant te verkiezen. Vanwege het vertrouwelijke karakter zal deze vergadering niet online te volgen zijn. We hopen op je komst!

Namens de wijkkerkenraad,
Carla van Maasakkers, scriba 
 
terug