Veenendaal voor Oekraïne Veenendaal voor Oekraïne
Afgelopen week is er vanuit kerken en vrijwilligersorganisaties een platform opgericht “ Veenendaal voor Oekraïne”. 
Het doel is op zeer korte termijn te inventariseren welke hulp er geboden kan worden vanuit Veenendaal. U kunt hierbij denken aan activiteiten organiseren of gebouwen openstellen voor activiteiten / koffie drinken/ ontmoeting.

De gemeente Veenendaal organiseert structurele opvang in samenwerking met de veiligheidsregio. Dat is voor deze groep vluchtelingen van groot belang. Daarnaast willen wij als platform ondersteunen en indien nodig noodopvang bieden op korte termijn.  Het kan zijn dat er op korte termijn al behoefte is aan noodopvang bij gastadressen. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website. Dit gaat in goed overleg met de gemeente Veenendaal.

Als u als kerk of organisatie al actief bent met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dan roepen we u op om dit te melden via de website zodat we initiatieven op elkaar kunnen afstemmen en we elkaar kunnen steunen.

Er is een website met veel informatie en de mogelijkheid om aan te melden
www.veenendaalvooroekraine.nl
Vluchteling in huis? Een handreiking

Deelnemende kerken en organisaties,
  • Diaconaal Platform Veenendaal
  • Hervormd Veenendaal
  • Stichting netwerk ICF Veenendaal (International Christian Fellowship)
  • Protestantse Stichting voor Tsjernobyl kinderen
  • Bethelkerk Veenendaal en Bloei in Oost
  • Stichting hulpdienst In-Zicht
  • Ichthus College
  • Stichting Netwerk voor Jou
terug