Voedselestafette Voedselestafette

Stand na 4 weken: 29  volle kratten boodschappen zijn naar de voedselbank gebracht !
Hartelijk dank aan iedereen die boodschappen hebben gedaan voor de voedselbank !
Uiteraard kunt u/jij nog steeds een financiële bijdrage (ook collecte-munten) leveren in de collecte-emmer in de kerk of rechtstreeks naar
Voedselbank Veenendaal NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette ZuidWest.
terug