Beroepingscommissie Beroepingscommissie
  • De wijkkerkenraad van de Petrakerk heeft in haar vergadering van 29 oktober 2018 het verslag van de beroepingscommissie besproken. Aansluitend is de opdracht voor de commissie vernieuwd om te komen tot een eenduidige voordracht van een te beroepen kandidaat voor de rol van predikant voor de toekomstige wijkgemeente Centrum-Zuid/West van de PGV. Deze kandidaat voldoet het best aan de in de vergadering van 18 december 2017 vastgestelde profielschets.
  • Piet Schaap is de scriba van de Beroepingscommissie.
  • U kunt de leden van de beroepings commissie via hem bereiken met dit e-mail adres:
lees meer ยป
 
Adri Cardol Adri Cardol

Ouderling / vrz. Taakgroep Communicatie & informatie
Kerkenraad Petrakerk

 
Hanneke van Schuppen Hanneke van Schuppen
Ouderling / vrz Taakgroep Pastoraat, Kerkenraad Petrakerk
 
Marcel Rou Marcel Rou
Gemeentelid Petrakerk, voorzitter van de Beroepingscommissie
 
Ilona Huibers Ilona Huibers
Gemeentelid Petrakerk
 
Gerrit van de Weerdhof Gerrit van de Weerdhof
Gemeentelid Petrakerk
 
Janne-Marie van Heteren-den Dikken Janne-Marie van Heteren-den Dikken

Ouderling-voorzitter Wijkraad Vorming & Toerusting,
Kerkenraad Goede Reede

 
Martin Mentink Martin Mentink
Diaken, Kerkenraad Goede Reede
 
Barbara Coster-Notenbomer Barbara Coster-Notenbomer

Gemeentelid Goede Reede

 
Wim Kruis Wim Kruis
Gemeentelid Goede Reede
 
Nico van Rossum Nico van Rossum
Gemeentelid Goede Reede
 
Gerrit Hagelstein Gerrit Hagelstein
Afgevaardigde namens de AK