Pastoraal meldpunt Pastoraal meldpunt
Aangezien de pastorale zorg binnen onze wijkgemeente door ds. Wim Kruis als interim-predikant en Mirande van der Wilt en Trudy van Dijk, beide als pastorale werkers, wordt ingevuld houden we, voor de coördinatie van de pastorale zorg, het pastoraal meldpunt vooralsnog in stand.
 
Kees Maliepaard zal daarom de taak van coördinator voor het ingestelde pastorale meldpunt binnen onze wijkgemeente blijven waarnemen.
 
Iedereen in onze wijkgemeente die:
  • een beroep wil c.q. moet doen op pastorale hulp
  • een melding van geboorte, overlijden, ziekte of ziekenhuisopname heeft
  • een doop- of huwelijksaanvraag wil doen
  • andere zaken heeft die pastorale aandacht vereisen
kan zich met hem in verbinding stellen (zo mogelijk per e-mail). Hij zal er voor zorgen dat deze berichten op de juiste plaats komen en in behandeling worden genomen.
 
Contactgegevens Pastoraal Meldpunt:
Kees Maliepaard, Tabakslaan 6, 3903 XK Veenendaal
tel: 0318-514982
e-mailadres:

 
terug