Diaconie Diaconie
Met dit motto wil de diaconie zich inzetten voor liefde, vrede en gerechtigheid, om te beginnen in onze wijkgemeente. In alle bescheidenheid een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God hier op aarde. Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. In navolging van Hem opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving, een samenleving waarin een steeds groter  beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van eenieder met als gevolg schrijnende armoede en ander leed. Hier ligt een opdracht voor heel de gemeente  en de diaconie in het bijzonder!  Wij gaan op zoek naar de kwetsbaren, willen hen op het spoor zien te komen, binnen of  buiten de kerk, dichtbij of verder weg.
Van harte stemmen wij in met onderstaande woorden van Marinus van den Berg.
“Mensen  hebben mensen nodig om voor elkaar  op te komen / om samen te werken aan welzijn en geluk. Mensen hebben mensen nodig om te laten zien wie U, God, bent: God van liefde; God van gerechtigheid.”
In het jaarplan is bovenstaande missie middels aandachtspunten en activiteiten uitgewerkt.
Ons mailadres:
 
terug