Pastorale hulp

Pastorale hulp

Naast de professionele pastorale hulp door predikant en pastoraal kerkelijk werker is er hulp van vrijwilligers die wordt gecoördineerd door ouderling Hanneke van Schuppen of de ouderling per sectie.

Een groot aantal vrijwilligers ouderlingen, contactpersonen, bezoek(st)ers en sectie medewerkers, is actief bij de pastorale hulp in de Petrakerk.

De indeling van de wijken en de vrijwilligers die daar actief zijn, staan op de pagina

wijkindeling.

 

 
Ouderling voorzitter taakgroep: Hanneke van Schuppen

Ouderling voorzitter taakgroep: Hanneke van Schuppen

Hoofdstraat 90bis
3903 AW Veenendaal
tel. 0318-821852 / 06-48638660

 
Pastoraalwerker Pastoraalwerker
Trudy van Dijk
Irenestraat 21
6707 CT Wageningen
tel. 06-12837317
 
werkuren op maandag en dinsdag, uitzonderingen mogelijk
 
Pastorale hulp in de Petrakerk Pastorale hulp in de Petrakerk
Wij zijn een gemeente

die zich laat inspireren
door de Geest.
die de Bijbel als Gods woord
wil verstaan in hedendaags perspectief.
waar mensen welkom zijn
en op adem kunnen komen

waar ruimte is voor
eigen geloofsbeleving en
inzet van talenten.
waar jong en oud naar
elkaar omzien in liefde
en verbondenheid.

die van betekenis wil zijn
voor mensen dichtbij
en ver weg.
die in woord en daad
zichtbaar wil zijn
in de samenleving.
lees meer »
 
Pastoraal bezoekwerk Pastoraal bezoekwerk

Een belangrijke pijler van ons plaatselijke kerkenwerk is het pastoraat. Omzien naar elkaar behoort tot het hart van het christelijke geloof. Op deze wijze proberen we vreugde, vragen en verdriet met elkaar te delen. Het pastoraal bezoekwerk draait in wezen om de vraag: “Hoe is het met u?“. In zo’n pastorale ontmoeting kan het gesprek uitwaaieren naar bijna alle facetten van het leven en van geloven. Pastoraat beperkt zich niet tot geloof en kerk. In een pastoraal gesprek kan het ook gaan over: de opvoeding van en de relatie met de kinderen, over werk en werkloosheid, over te moeten leven van sociale voorzieningen, over economie en politiek, over ethische vragen, werkloosheid en milieuvraagstukken, over huwelijksvragen en echtscheidingszorgen enz. enz. In het evangelie gaat het om bevrijding van het hele menselijk bestaan in al zijn facetten en dimensies zoals dit voor God en met elkaar geleefd mag worden. Pastoraat gaat over het concrete bestaan van ons mensen en niets is onbelangrijk

lees meer »
 
Het werk van een bezoek(st)er Het werk van een bezoek(st)er

De bezoek(st)ers van een bepaalde sectie vormen samen met de ouderling, de sectiemedewerker en de diaken het sectieteam. Zij zijn met elkaar en samen met de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg en aandacht in hun sectie.

lees meer »