Taakgroep Liturgie & Eredienst Taakgroep Liturgie & Eredienst

De liturgie omvat alle handelingen en symbolen in de eredienst, zoals voorbeden, gezamenlijk gebed, zingen, musiceren, lezen, preken, gedenken etc.
 
Traditioneel en Modern
De liturgie binnen de Petrakerk wil enerzijds met haar tijd meegaan, anderzijds houdt zij waardevolle symbolen in ere, zoals het branden van de Paaskaars, dat ons herinnert aan het licht van Christus dat ons in samenzijn verbindt.
 
"Vier-de zondag"
Een meer moderne invulling van de liturgie krijgt eveneens een plek in speciale erediensten, zoals de "vier de zondag" diensten (elke 4e zondag van de maand). Deze diensten zijn doorgaans verbonden aan een thema en worden onder andere (muzikaal) ondersteund door onze eigen band Crossroads, door andere gemeenteleden of met gastuitvoeringen.
De Taakgroep Liturgie & Eredienst is er om deze ontwikkeling te begeleiden, hier verdere vorm en inhoud aan te geven en de uitvoering van de eredienst te coördineren. Daarnaast adviseert zij de Kerkenraad hierover en fungeert zij als klankbord voor de gemeente, met als doel om nieuwe wensen een plek in de liturgie te geven èn hierbij het evenwicht tussen traditie en vernieuwing te bewaren.

lees meer »
 
Voorzitter van de taakgroep: Hans Kroon Voorzitter van de taakgroep: Hans Kroon

Sparrenlaan 20a - Veenendaal
Tel: 0318-554622 e-mail:

lees meer »
 
Leden van de liturgie commissie Leden van de liturgie commissie

Leden van de liturgie commissie zijn:

  • Hanneke van Schuppen
  • Annette Schot
  • Heleen van Kranenburg
  • Sandra van Kranenburg
  • Hans Kroon - Voorzitter