Communicatie rondom de Petrakerk Communicatie rondom de Petrakerk

Wijkgemeente Centrum-Zuid kent een dicht netwerk van communicatiemiddelen. Op de Zondagsbrief worden, naast de orde van dienst, actuele pastorale en diaconale berichten aan de gemeente kenbaar gemaakt.

In het gezamenlijk blad Samen Eén wordt een scala van informatieve en bezinnende onderwerpen onder de aandacht van de gemeente gebracht.

De wijkgemeente kent sinds jaar en dag een traditie als het gaat om Groothuisbezoek of Wijkcontactavonden, meestal bedoeld voor theologische, pastorale, diaconale bezinning.

Naast deze vormen van communicatie presenteert de wijkgemeente zich op het Internet. Heeft u suggesties, aanvullingen, onderwerpen? U kunt altijd contact opnemen via

We willen ook graag weten in hoeverre u zich betrokken voelt bij de Petrakerk. U kunt dit aangeven door het invullen van de vragenlijst. Hier kunt u ook aangeven of u prijs stelt op bezoek vanuit de gemeente en of u zelf actief bezig wilt zijn. 

terug