Huisvesting Huisvesting
Stand van zaken per juli
Verslag van de stoelen en banken verhuizing
Indeling kerkzaal
Plannen voor de ontmoetingsruimte
terug