Petra Actief Petra Actief

Voorzitter van de werkgroep: Rob van Manen

Werkgroep Actief
De werkgroep Actief en Constructief neemt initiatieven om extra geld in te zamelen voor niet-structurele projecten in en om de Petrakerk en het verstevigen van de onderlinge band van betrokken gemeenteleden.
Activiteiten zijn het Steunfonds Petra Actief, Petra Constructief en oud-papier inzamelingsactivieiten.

Oud papier
Eén van de manieren om geld in te zamelen is het ophalen van oud papier. Iedere 3de zaterdag van de maand is het mogelijk om van 09.00 – 12.00 uur uw oud papier in te leveren bij de Petrakerk. Onze vrijwilligers ontvangen u van harte en nemen uw oud papier graag in ontvangst.

Petra Constructief is een groep vrijwilligers vanuit de Petrakerk, ook wel “de klusploeg” genoemd. Zij komen iedere dinsdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur bijeen om onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en de tuin rond de Petrakerk uit te voeren. Natuurlijk wordt het sociale aspect ook niet uit het oog verloren en wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken. Daarnaast helpt men bij het voorbereiden van andere activiteiten van Petra Actief, zoals bij het inzamelen van oud papier. Interesse? Kom dan eens langs op één van de dinsdagen.

Vrijwilligers - je hebt er nooit genoeg!
Vrijwilligers zijn hard nodig. Mogen wij gebruik maken van uw kostbare tijd? Alle kleine beetjes helpen. Veel tijd kost het u niet, maar ook uw inzet is onbetaalbaar. Doet u mee? Aanmelden is eenvoudig. U stuurt een email naar:  

terug