Anne Stelma Anne Stelma
Al heel binnenkort mag ik in uw gemeente beginnen als nieuwe kerkelijk werker. Ik kijk er naar uit! Graag wil ik me op deze wijze alvast aan u voorstellen. Mijn naam is Anne Stelma – Ribberink. Begin maart hoop ik mijn dertigste verjaardag te vieren. Ik werd geboren in Zwolle en ik woon nu in Rhenen. Ik ben getrouwd met Jelle. Hij is geboren en getogen in Rijswijk (ZH). Na een periode samen in Rijswijk te hebben gewoond, verhuisden wij afgelopen zomer ‘terug’ naar de Utrechtse Heuvelrug, waar ik eerder lange tijd gewoond heb. Mijn familie, die op de Veluwe woont, is zo een stuk dichterbij en de bossen liggen om de hoek. Voor mij voelt dit als thuiskomen! Ik kan erg genieten van de natuur en maak graag tijd voor een wandeling.
Ik heb altijd twee passies gehad: creatief bezig zijn en me verdiepen in Bijbel en Theologie. Aan de Christelijke Hogeschool Ede volgde ik de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. In Veenendaal startte ik na mijn opleiding als kerkelijk werker voor senioren in (toen nog) wijkgemeente Aller Erf. Daarna volgde een werkperiode in Leersum en vervolgens heb ik in het Westlandse Maasdijk gewerkt. Nadat we weer terug verhuisden naar de Heuvelrug ben ik parttime begonnen als kerkelijk werker in de Brinkstraatkerk te Bennekom. Vanaf mijn bevestiging in ZuidWest hoop ik dus in twee kerken werkzaam te zijn. Naast mijn werk heb ik een tijdje gestudeerd aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Daar leerde ik onder andere de Bijbeltalen en werd ik gevormd in pastoraat en in het voorgaan in kerkdiensten. Ik heb voorlopig besloten dat het pastoraat dichterbij me ligt dan het vaak bredere werk van een gemeentepredikant, maar voorgaan in- of meewerken aan erediensten doe ik nog altijd graag.
Geloven is voor mij het dagelijks vertrouwen in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarbij ik me vooral bemoedigd weet door de woorden: “God met ons.” Door de Bijbel heen is de lijn te vinden dat God met mensen gaat, dwars door vreugde maar ook door zorgen. Hij gaat met mensen die tekortschieten. Zijn onvoorwaardelijke trouw geeft vertrouwen en rust. Pastoraal bezoek is volgens mij een mogelijkheid tot verhalen delen: Ieder heeft een eigen verhaal, ook een eigen verhaal met God. Ik vind het altijd mooi om op zoek te gaan naar waar die verhalen elkaar raken. Ik weet me daarbij gesteund door het geloof dat er altijd Iemand, met een Hoofdletter, voor me uit gaat.
In ZuidWest zal ik aan de slag gaan in het pastorale werk, in het bijzonder in de secties drie en vier. Daarbij richt ik me vooral op gemeenteleden ónder de tachtig als aanvulling op de andere pastores. Ik werk nauw samen met het pastoraal team, denk mee en zorg voor toerusting. De gemeente is zoekende naar nieuwe wegen in het pastoraat voor jong en ouder en ik hoop daaraan een steentje bij te kunnen dragen. Tijdens een huisbezoek ontmoet ik u graag om rustig door te praten over wat u of jij bezighoudt in leven & geloven, ook zullen we wellicht wat ontmoetingen groepsgewijs gaan realiseren. Tenslotte ben ik beschikbaar voor begeleiding rondom het levenseinde en verzorg ik uitvaartdiensten. Ik hoop u in de komende tijd te ontmoeten en beter te leren kennen. Wilt u graag eens doorpraten of een afspraak maken voor een bezoek, neemt u dan gerust contact met me op,
Hartelijke groeten, Anne Stelma – Ribberink
 
terug