Welkom Welkom
Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu
Dit betekent dat:
  1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid of religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat Jezus ons als gemeenschap en ons persoonlijk te leren heeft;
  2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, inzichten en inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving;
  3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en zingeving te delen, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de week;
  4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan:
  • mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op zoek zijn naar veiligheid en vrede;
  • mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als wereldwijd;
  • onze directe buren, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat;
  • het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is bij de keuzes die we maken.
 
Kliederkerk 29 oktober 2023 Kliederkerk 29 oktober 2023
 
Voedselestafette 2023 Voedselestafette 2023

De voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel voor gezinnen die onder het absolute minimum leven. Het is voor hen helaas nauwelijks mogelijk om goede pakketten samen te stellen. Ze hebben weinig goede producten meer in het magazijn staan. 

Als PGV willen we daarom in de maand oktober onze bijdrage leveren door de hele maand producten (Lees meer voor het lijstje) in te zamelen. 

Op zondag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober is in de hal van de kerk de mogelijkheid de producten in te leveren. Mocht het op zondag niet lukken, dan kunt u ook op donderdagavond 5, 12, 19 of 26 oktober tijdens de Open Kerk langs komen. In de Open Hof kunt u eventueel ook maandag- of woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur bij de koster uw producten afgeven. 

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. 

Beide diaconieën bevelen deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!? 

Lees meer voor de boodschappenlijst
lees meer »
 
Ga mee Ga mee
Klik hier voor het gemeentespoor
 
V.I.S. V.I.S.

Klik op het logo voor de nieuwe brochure voor najaar 2023
 
Open kerk Open kerk
Om even de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, te bidden of gewoon in de kerk te zitten en naar muziek te luisteren. U bent van harte welkom op:
  • Dinsdag- en woensdagmiddag van 14:00 - 15:30 uur
  • Donderdagavond van 19:00 - 20:00 uur

Van harte welkom!

Voor foto's lees meer
lees meer »
 
Podcast Podcast

Klik op het plaatje voor de Podcast
lees meer »
 
Veense Alledag Kerk Veense Alledag Kerk
lees meer »