De Petrakerk gesloten De Petrakerk gesloten
Gevolg gevend aan de oproep van het kabinet en de aanbeveling van de PKN heeft het moderamen besloten de Petrakerk tot nader order te sluiten en over te gaan tot online diensten.
  • Op deze Welkom pagina plaatst het pastores team van de wijkgemeenten ZuidWest en de Open Hof elke dag een bericht. Een overdenking, een gedicht of een filmpje op de Kerk Online pagina
  • Op de Kerk Online pagina van deze website kunt u de gefilmde bijdragen en de online viering bekijken. Zie ook Berichten van het pastores team ZuidWest
  • Loes Kraan stelt zich voor, lees hier haar introductie, met foto. In de paasmorgen dienst heeft ds. Coby de Haan nader geïntroduceerd, voor een opname van de dienst zie de Kerk Online pagina.
Landelijk zijn de diaconieën het "Niet Alleen" initiatief gestart om hulpvragen te kanaliseren, klik op het plaatje voor een hulpvraag:

Meer informatie over Niet Alleen
 
Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof
Lieve mensen,
De coronamaatregelen zijn versoepeld. We mogen er weer meer op uit, en ook, al is het voorzichtig, bezoek ontvangen. De Petrakerk houdt nu 4 keer per week Open kerk, hier bent u van harte welkom.
Daarom hebben wij, PGV pastores, besloten  vanaf Pinksteren, niet meer dagelijks, maar wekelijks, op woensdag, een bemoedigende bijdrage te plaatsen op de website.
Ook u en jij nodigen we uit om te reageren. Als iets je aanspreekt van onze bijdrage of dat je iets wilt delen met ons, laat het ons weten. Je mag ook zelf een bijdrage leveren, in de vorm van een verhaal, een gedicht, een beeld, een filmpje, een lied. Zo kunnen we elkaar inspireren.
Hartelijke groet, Pastores PGV

Gebruik deze link voor de contactgegevens van de pastores.
 
lees meer »
 
Open kerk Open kerk
Na 2 maanden intelligente lockdown heeft ook u misschien wel behoefte de kerk weer eens van binnen te zien?
We willen graag gehoor geven aan deze wens en in de komende tijd gelegenheid bieden voor:
- een persoonlijk moment van bezinning,
- om stilte te zoeken,
- een kaarsje te branden en ruimte te geven voor een persoonlijk gebed of
- een persoonlijk gesprek met een pastor.
lees meer »
 
Afscheid kosters Barend en Thijs Afscheid kosters Barend en Thijs
Na jarenlange trouwe dienst als koster en hulpkoster van de Petrakerk is voor Barend van Kesteren en Thijs van Tuil de tijd gekomen om met een welverdiend pensioen te gaan.
lees meer »
 
Collecte alternatief Collecte alternatief
Klik op het logo voor een Givt introductie en uitleg hoe onderstaande QR codes te gebruiken. Geen smartphone of app? Gebruik dan de aangegeven bankrekeningen:
 
Diaconale collectes: NL 14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
O.v.v. Collecte diaconie

 
Kerkelijke collectes: NL 70 RABO 0395 1388 68
t.n.v. Protestantse Gemeente te Veenendaal.
o.v.v. Collecte kerkNamens colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw gift.
lees meer »
 
Red een kind Red een kind
Humanitaire hulp aan Afrika wordt door de coronacrisis bitter noodzakelijk, waarschuwt Laurent Bossard van de Oeso. ‘Een land als Mali heeft één beademingsapparaat voor heel het land.’

Geef voor het Corona Noodfonds