NET - Ontmoetingen NET - Ontmoetingen
lees meer »
 
Schrijfactie Amnesty International Schrijfactie Amnesty International
De brieven van de schrijfactie van Amnesty, die normaal bij de uitgang liggen om meegenomen te worden, kunt u nu uitprinten om te versturen.
Klik hier om de brief voor Saudi-Arabië te downloaden en af te drukken
 
Vakaró voor Komló Vakaró voor Komló

Stichting Vakaró voor Komló | Hazelaar 20 | 3904 LZ Veenendaal | Nederland | T 0031 318 548952 | M 0031 6 16122409
Vakaró voor Komló Alapítvány | 7300 Komló | Vörösmarty 20  3/5 | Magyarország
E-mail: vakarovoorkomlo@ziggo.nl
IBAN: NL 85 INGB 0004 4045 21 | Gekwalificeerd als ANBI
Lees meer voor de verslagen van de stichting:
 
lees meer »
 
Kerk Met Stip Kerk Met Stip

Het verhaal gaat dat zwervers vroeger tekens, bijvoorbeeld een stip, aanbrachten op bomen of grote stenen in de buurt van boerderijen waar ze welkom waren.
lees meer »
 
Kliederkerk Kliederkerk

Bij kliederkerk is iedereen welkom. Het is een plek waar mensen van alle leeftijden het christelijk geloof kunnen ontdekken. Het verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:
 1. samen ontdekken, 
 2. samen vieren
 3. samen eten.
Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief.

De 7 kernwaarden van de Kliederkerk

Op 26 september hebben we jullie voor het eerst laten kennismaken met deze  vorm van samenkomen.
Flyer Kliederkerk 27 maart 2022

Natuurlijk kunnen we de kliederkerk niet alleen organiseren, we kunnen mensen gebruiken die willen helpen bij de
voorbereiding en / of uitvoering. Lees meer >> voor meer hierover
 
lees meer »
 
Commissie Kerk en Israël Commissie Kerk en Israël
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat onder artikel 3 als eerste genoemd: “De kerk is in al haar geledingen geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël”.
Vanuit die 'opdracht' worden al vele jaren door de commissie Kerk en Israël diverse activiteiten georganiseerd. Doel daarbij is om onze gemeente informatie te verschaffen, zodat er begrip en bewustzijn ontstaat over de relatie die wij als Kerk met Israël hebben. Bij 'Israël' moet gedacht worden aan zowel het land, de staat en het, overal ter wereld wonende, volk.

Activiteiten:
 • Jaarlijks wordt er tenminste één activiteit georganiseerd, die  het doel zoals hierboven omschreven is, als uitgangspunt heeft. Deze activiteit staat vermeld in het programmaboekje van V.I.S. en t.z.t. via de andere media.
 • Input voor de Israëlzondag en de publiciteit daar omheen.
 • In samenwerking met SAMEN EEN artikelen plaatsen die toegestuurd worden door de Landelijke- of Provinciale Kerk en Israël Commissie
 • Bezoeken van landelijke- en regionale dagen, waar plaatselijke commissies samenkomen. 
Actueel
Kerk en Israël bijeenkomst
De lezing van Rabbijn Clary Rooda over Eco-Kasjroet (de ecologische benadering van de Joodse Spijswetten) die op 12 november 2020 zou plaatsvinden is uitgesteld.
Zodra de omstandigheden het toelaten zoeken we een nieuwe datum.

Commissie Kerk en Israël
 
Petrakerk 60 jaar

Petrakerk 60 jaar
Een serie artikelen rond het 60 jarig jubileum van de Petrakerk.
De voorgeschiedenis
Ds. J. Overduin
David Zuiderhoek
Kunst in de Petrakerk - Ditta van den Bosch en Cor Wijker
De toren van de Petrakerk
De opening en daarna
 
Huisvesting Huisvesting
e-mail: zw-huisvesting@pkn-veenendaal.nl

Deze, tijdelijke, werkgroep houdt zich bezig met het zoeken van oplossingen voor vragen rond de huisvesting van  wijkgemeente ZuidWest.
Lees meer over gerealiseerde en nieuwe plannen 
lees meer »
 
Boekentafel Boekentafel
Vragen over de boekentafel: Boekentafel mail

Nieuwe Boeken op de boekentafel op 1 maart  
 • “Waar was jij… een passie” van Henk Pietersma is een boek met 52 schilderijen en 52 gedichten, verbeeldt en verwoord door Henk Pietersma, waarop hij op indringende wijze de lijdensgeschiedenis van Jezus presenteert. Ook het passieverhaal van de vier evangelisten wordt achterin verwoord!
 • “De grote stad” in bijbels perspectief van Jacques Ellul. Hij gaat op zoek naar alle teksten over de stad en ontdekt daarin een verrassend consistente lijn, De stad blijkt het symbool van de rebellie tegen God! Wie dit boek leest, kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar de grote stad.
 • “Zorg voor de ziel” van Arjan Plaisier, ondertitel “Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie”. Opvallend genoeg heeft de kerk in het recente verleden weinig gedaan met de onuitputtelijke spirituele bronnen voor hoofd en hart die christelijk geloof rijk is!
 • “Heerschappij” van Tom Holland, gaat over: Hoe het christendom het westen vormde. Het Christendom is het langst voortdurende en invloedrijkste erfgoed van de oude wereld, de opkomst daarvan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis sinds de komst van Jezus. Dit boek verteld het verhaal vanaf de Perzische invasie in Griekenland in 480 v. Chr. tot de huidige migratiecrisis in Europa.
lees meer »