Schrijfactie Amnesty International Schrijfactie Amnesty International
De brieven van de schrijfactie van Amnesty, die normaal bij de uitgang liggen om meegenomen te worden, kunt u nu uitprinten om te versturen.
Klik hier om de brief voor Azerbeidzjan te downloaden en af te drukken
 
 

 
Kliederkerk
Bij kliederkerk is iedereen welkom. Het is een plek waar mensen van alle leeftijden het christelijk geloof kunnen ontdekken. Het verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:
 1. samen ontdekken, 
 2. samen vieren
 3. samen eten.
Er staat een bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief.

De 7 kernwaarden van de kliederkerk

Verslag van de laatste kliederkerk

Vindt jij / u het leuk om te helpen?

 
NET - Ontmoetingen NET - Ontmoetingen
lees meer »
 
Boekentafel Boekentafel
Vragen over de boekentafel: Boekentafel mail

Er liggen drie nieuwe dagboeken op tafel. Het zijn:
 • Thomas á Kempis - “Wandelen in het licht.” Hij is bekend van “De navolging van Christus”; daarnaast heeft hij nog veel meer geschreven, waarvan in dit boek een bloemlezing.
 • Hans Bouma: “Woorden voor jou.” De auteur is bij velen bekend!
 • Susanne Niemeyer en Matthias Lemme stelden een dagboek samen met de titel “ Brood en liefde” , met als ondertitel “Hoe je God in huis haalt”
 • Nieuw is ook een uitgave van Plint – gedichten voor kinderen van 6 tot 106- over het onderwerp Dodenherdenking.
 • De zoon van Martin Luther King heeft een aantal preken van zijn vader verzameld onder de titel “Sterk door de liefde” – Preken die het hart raken. Barack Obama heeft van hem gezegd : “Hij veranderde de loop van de geschiedenis.”
Namens de boekentafelgroep,
Dick Vogelezang

 
 
Vakaró voor Komló Vakaró voor Komló

Stichting Vakaró voor Komló | Hazelaar 20 | 3904 LZ Veenendaal | Nederland | T 0031 318 548952 | M 0031 6 16122409
Vakaró voor Komló Alapítvány | 7300 Komló | Vörösmarty 20  3/5 | Magyarország
E-mail: vakarovoorkomlo@ziggo.nl
IBAN: NL 85 INGB 0004 4045 21 | Gekwalificeerd als ANBI
Lees meer voor de verslagen van de stichting:
 
lees meer »
 
Kerk Met Stip Kerk Met Stip

Het verhaal gaat dat zwervers vroeger tekens, bijvoorbeeld een stip, aanbrachten op bomen of grote stenen in de buurt van boerderijen waar ze welkom waren.
lees meer »
 
Commissie Kerk en Israël Commissie Kerk en Israël
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat onder artikel 3 als eerste genoemd: “De kerk is in al haar geledingen geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël”.
Vanuit die 'opdracht' worden al vele jaren door de commissie Kerk en Israël diverse activiteiten georganiseerd. Doel daarbij is om onze gemeente informatie te verschaffen, zodat er begrip en bewustzijn ontstaat over de relatie die wij als Kerk met Israël hebben. Bij 'Israël' moet gedacht worden aan zowel het land, de staat en het, overal ter wereld wonende, volk.

Activiteiten:
 • Jaarlijks wordt er tenminste één activiteit georganiseerd, die  het doel zoals hierboven omschreven is, als uitgangspunt heeft. Deze activiteit staat vermeld in het programmaboekje van V.I.S. en t.z.t. via de andere media.
 • Input voor de Israëlzondag en de publiciteit daar omheen.
 • In samenwerking met SAMEN EEN artikelen plaatsen die toegestuurd worden door de Landelijke- of Provinciale Kerk en Israël Commissie
 • Bezoeken van landelijke- en regionale dagen, waar plaatselijke commissies samenkomen. 
Actueel
Kerk en Israël bijeenkomst
De lezing van Rabbijn Clary Rooda over Eco-Kasjroet (de ecologische benadering van de Joodse Spijswetten) die op 12 november 2020 zou plaatsvinden is uitgesteld.
Zodra de omstandigheden het toelaten zoeken we een nieuwe datum.

Commissie Kerk en Israël
 
Petrakerk 60 jaar

Petrakerk 60 jaar
Een serie artikelen rond het 60 jarig jubileum van de Petrakerk.
De voorgeschiedenis
Ds. J. Overduin
David Zuiderhoek
Kunst in de Petrakerk - Ditta van den Bosch en Cor Wijker
De toren van de Petrakerk
De opening en daarna
 
Huisvesting Huisvesting
e-mail: zw-huisvesting@pkn-veenendaal.nl

Deze, tijdelijke, werkgroep houdt zich bezig met het zoeken van oplossingen voor vragen rond de huisvesting van  wijkgemeente ZuidWest.
Lees meer over gerealiseerde en nieuwe plannen 
lees meer »