Boekentafel Boekentafel
16-2-2020 Nieuwe boeken op de boekentafel
  • “Groene Theologie” van Trees van Montfoort verwoordt een andere kijk op natuur, vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie! De huidige ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Dit boek is onmisbaar voor ieder die duurzaamheid en geloof, met theologie en ecologie wil verbinden.
  • “Kijken en luisteren naar Jezus” van Jos Douma en zr. Nadia Kroon e.a. Lectio divina kun je omschrijven als bijbellezen met je hart. Deze manier van lezen gaat gepaard met stilte, gebed en meditatie, zodat je met heel je hart kunt luisteren naar wat de Heer wil zeggen. In dit boek vind je veertig oefeningen in lectio divina.
26-01-2020 Boekentafelnieuws met nieuwe boeken en een tijdelijke plek om te staan!
Vanaf zondag 26 januari zijn we als boekentafel te vinden achterin het Trefpunt, en wij zullen daar de komende tijd staan tot de nieuwe hal klaar is.
Naast de al aanwezige boeken, en de nieuwe boeken, besteden we de komende tijd ook aandacht aan de Bijbelmaand van 24 januari t/m 14 februari 2020. We zullen dat zichtbaar maken met een “Bijbeltafel” met o.a. folders van het NBG en een catalogus van wat er via het NBG te koop is.
Nieuwe boeken zijn:
* “Dit is het uur van de trouw” van Dietrich Bonhoeffer, en bevat gedichten en gebeden uit de gevangenis!
* “Benedictijnse wijsheid voor het ware leven” van Anselm Grün, hij zoekt zijn spirituele niet persé in hoge idealen of in mystieke extase. Hij geeft een nuchtere kijk die voor iedereen bereikbaar is.
* “U gaf mij schouders om ze op te halen” van Stephan de Jong. Het gaat om 40 zeer korte overpeinzingen over angst en God.
* “Het uur van de dageraad” van Henri Nouwen. Hij voert ons langs vier wegen. In de weg van de macht Plaatst hij destructieve economische en politieke macht tegenover Gods macht van Liefde.
* “Onderweg naar Pasen” van Corien Oranje gaat het om 40 momenten van rust, bezinning en beleving op weg naar Pasen! Zeer de moeite waard!!
* “Vrede kun je leren” van David van Reybroek is een spannend boekje over hoe het anders kan!

05-01-2020 Boekentafelnieuws
De laatste twee weken stond de boekentafel in de hal, in afgeslankte vorm, omdat het de enige mogelijkheid was waar wij konden staan. Dat is slecht bevallen, door weinige aanspraak en veel koude. Vanaf nu blijven de boeken en Bijbels de komende weken in de kast, afhankelijk van het feit of er een betere plaats beschikbaar komt.
Mocht u in de komende weken een boek of een Bijbel willen kopen, dan kunt u die wel bestellen bij mij via de mail, en dan haal ik voor u de gewenste bestelling bij de boekhandel en krijgt de boekentafel toch 20% voor besteding in kerkelijk verband, zoals wij dat al in meer dan 25 jaar doen!

Nieuwe boeken op de boekentafel op zondag 24 november
*     “In het licht van de psalmen” van Hans Bouma. Deze theoloog en dichter spreekt naar aanleiding van de psalmen, daarover zijn persoonlijke indrukken uit in impressies en geeft stem aan alles wat hij gelooft, hoopt en liefheeft!
*     “Ik blijf van hem dromen”, ondertitel: ‘Het leven van Jezus in gedichten’, samengesteld door Jan de Bas en Arie Bijl. In deze bloemlezing over het leven van Jezus is gebruik gemaakt van gedichten die gemaakt zijn door diverse dichters.
*     “Los van God” van Richard Dawkins is een: Atheïsme voor beginners. Hoewel hij van jongsaf het idee had dat achter de wonderbaarlijke schepping wel een Schepper moest schuilgaan, was het na zijn kennismaking met de evolutie, gedaan met zijn geloof in God. Hij pleit ervoor dat iedereen, van jong tot oud, gefundeerd nadenkt over vragen als: Moeten we in God geloven? Enz. enz.
*     “Proef en zie”, is een culinaire reis door de Bijbel, Geschreven door Margaret Feinberg. “Zij haalt met veel passie alles uit de kast om zowel de fysieke als de geestelijke honger van de lezer te stillen”
*     “Brieven van Ann Voskamp”, geschreven door Ann Voskamp en gericht aan haar kinderen, aan de kerk en aan zichzelf. Het thema “Dankbaarheid”komt daarin duidelijk naar voren!
Vandaag halen we ook de kerstboeken en boekjes uit de kast, want advent brengt ons naar kerst!
Bij de boekentafel kunt u het zien op de Boekentafel. Wees Welkom!!
terug