Communicatie Communicatie
In de wekelijkse Zondagsbrief en/of de zondagse beamer mededelingen worden uitsluitend geplaatst:
  • Mededelingen die betrekking hebben op wijkgemeente ZuidWest en op de activiteiten die in het kader van onze wijkgemeente plaatsvinden, in ruime zin.
  • Mededelingen van de Algemene Kerkenraad en van het College van Kerkrentmeesters.
  • Mededelingen over activiteiten van wijkgemeente De Open Hof, voor zover die niet samenvallen met activiteiten van ZuidWest.
  • Activiteiten vanuit omliggende gemeenten worden alleen geplaatst indien plaats beschikbaar.
terug