Eredienst Eredienst
We doen dat vanuit de visie van verbindend vieren. Verbindend vieren creëert ruimte voor zowel traditionele als andere vormen van eredienst. Niet om te voldoen aan ‘voor elk wat wils’, maar om Gods verhaal met de mens te verdiepen en ons geloof te ontwikkelen. Door verbindend vieren word je als gemeentelid uitgedaagd om deelnemer te zijn van Gods verhaal. Er is bij verbindend vieren veel ruimte voor muziekculturen, maar ook hier altijd met als doel het verhaal van God te verdiepen, te laten beleven met al je zintuigen. Kinderen en jongeren nemen een speciale plaats in, vanuit de gedachte: wij horen bij hen.

De werkgroep Eredienst
De werkgroep Eredienst bestaat uit de predikant(en), de organist/cantor, enkele gemeenteleden die de diversiteit van de gemeente weerspiegelen en de voorzitter.
In de werkgroep werken wij aan het vormgeven van verbindend vieren. Daarbij werken we samen met andere, zelfstandig opererende, werkgroepen zoals: Liturgisch bloemschikken, Muziek, 4U-vieringen, de Kindernevendienst en V.I.S.
We staan open voor (pionierende) initiatieven en kijken hoe we hier bij verbindend vieren ruimte aan kunnen geven. Dit kan zowel binnen als buiten de eredienst zijn.
terug