Diaconie Diaconie
Onze diaconie bestaat momenteel uit zes diakenen, waaronder een jeugddiaken. Vijf diakenen zijn verdeeld over de vier secties van onze wijkgemeente, te vinden onder de gelijknamige link secties. Als u een hulpvraag heeft of om een andere reden contact met een van ons wilt hebben treft u daar onze gegevens aan. Een hulpvraag over een ander dan uzelf kunt u ook bij ons neerleggen. Wij kijken dan wat in onze mogelijkheden ligt om tot een oplossing te komen.

WAT DOEN WIJ ZOAL?
Belangrijk voor ons is om ogen en oren open te houden teneinde mensen op het spoor te komen die door onvoorziene omstandigheden in financiële nood dreigen te raken of al in grote nood zijn. Of als er sprake is van behoefte aan alledaagse praktische hulp.
Als mensen bij de diaconie in beeld komen kijken we of ze ondersteuning kunnen krijgen. Het kan ook verstandig zijn om een hulptraject te adviseren. Neem contact met ons op als u een probleemsituatie aan ons voor wilt leggen. In eerste instantie altijd anoniem! Wij hopen dat we bij die zoektocht naar kwetsbare mensen op u als gemeentelid mogen rekenen.
Bovenstaande gaat over de naaste dichtbij. Vanzelf zetten we ons ook in voor het diaconaat buiten de lokale en nationale grenzen. Het werk van Kerkinactie bijvoorbeeld wordt van harte ondersteund en veelvuldig onder de aandacht van de gemeente gebracht.

ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN
  • Vastenactie /40-dagentijd met bij voorkeur een door de gemeente gekozen doel
  • Paasgroeten voor gedetineerden
  • Onder de aandacht brengen van vakanties voor minderdraagkrachtigen, mantelzorgers en gehandicapten
  • Verstrekken van vakantie- en kerstgiften aan individuele diaconale contacten
  • Aandacht voor de week van de eenzaamheid en de vredesweek
  • Fruitbakjes rond Dankdag
  • Bezoeken landelijke diaconale dag
  • Inzameling voedselbank: gehele maand oktober (2022)
  • Namen aanreiken voor eindejaarspakketten Stichting NN
  • Organiseren kerstmiddag ouderen
De coördinator van het autovervoer op zondag staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie.
De diaconie is ook betrokken bij "HipHelpt (vereniging Hulp in Praktijk)", het Diaconaal Platform Veenendaal en het Diaconaal Loket op Markt 10. Daarnaast loopt het gehele jaar door de inzameling t.b.v. het verjaardagsfonds. Hierover vindt u meer op CvD (College van Diakenen), waar u ook de bestemmingen van de ontvangen giften terug kunt vinden.

DE EREDIENST
De diaken heeft in de zondagse eredienst natuurlijk ook een taak. Algemeen bekend is het regelen en afhandelen van de collecte. De diaconie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Heilig Avondmaal.
Samen met het zondagskind worden de kaarsen aangestoken.
 
terug