Eredienst Eredienst
Overlegstructuur
Wijkraad eredienst van De Goede Reede en en Taakgroep liturgie van de Petrakerk werken al enige tijd samen.

Sinds de gemeenteavond waarop duidelijk werd hoe de “koppels” van de PGV eruit zouden gaan zien is er sprake van gezamenlijk overleg van beide groepen.
Het verloop van de Eredienst in beide wijkgemeenten kent heel veel overeenkomsten en hier en daar ook enige verschillen.
Als Wijkraad en Taakgroep hebben we de voorbije anderhalf jaar besteed om alle zaken rondom de eredienst goed in beeld te krijgen en gezamenlijk plannen te maken voor een vorm die ons alle aanspreekt. Dit wil zeker niet zeggen dat we hierbij kiezen uit een vorm zoals deze nu toegepast wordt in één van beide wijkgemeenten. Door alle onderwerpen de revue te laten passeren en dus te bespreken komen er nieuwe vormen bij zodat we straks, op onderdelen, mogelijk met iets totaal nieuws gaan komen.
Naast bovengenoemde zaken hebben wij ook alle opmerkingen die op de gemeenteavond middels flipovervellen en postitts door u allen opgeschreven zijn, meegenomen in een lijst van zo’n honderd te bespreken punten.
De onderwerpen zijn door ons in groepen ingedeeld waarbij de punten met betrekking tot het samengaan de hoogste prioriteit hebben. De tweede groep van onderwerpen kan wachten tot na het samengaan terwijl er nog een derde groep van onderwerpen is die niet zozeer aan een moment gebonden is maar feitelijk voortdurend op de agenda staat zoals bijvoorbeeld voorkeur voor liederen.
terug