Eredienst Eredienst
Wij houden hierbij rekening met het kerkelijk jaar, dat begint bij de eerste Adventszondag en eindigt op Eeuwigheidszondag. Hierbij spelen ook liturgische kleuren een rol, die we ook terug zien in het antependium aan de voorkant van de preekstoel, de stola van de predikant en bijvoorbeeld een liturgische bloemschikking.
De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Binnen we werkgroep spreken we over de vorm en inhoud van de eredienst in de Petrakerk, waarbij ook ruimte is voor jeugdvieringen, 4U-diensten of liturgische experimenten.
De taken van de Werkgroep Eredienst zijn onder andere:
 • Bezinning op inhoud en vorm van de eredienst
 • Regelen van alle praktische zaken rondom de eredienst
 • Evaluatie van gehouden erediensten
De werkgroep Eredienst bestaat in onze wijkgemeente uit:
 • Voorzitter (ambtsdrager)
 • Predikant(en)
 • Cantor/organist
 • (Enkele) gemeenteleden
Doel
 • Werken aan toegankelijke en inhoudelijk aantrekkelijke erediensten
 • Afstemming van het kerkdienstrooster
Organisatorisch vallen de volgende, overigens zelfstandig werkende, groepen ook onder de Werkgroep Eredienst:
Muziek
 • Vertegenwoordigd in primaire bezetting door: Cantor /organist
 • Advies met betrekking tot beleid kerkmuziek, repertoirekeuze wekelijkse eredienst, werkwijze en informatie-uitwisseling
 • Overige muzikale en creatieve ondersteuning (ere)diensten
 • Afstemmen, Regelen en/of coördineren inzet van (externe) koren, bands, groepen, artiesten e.d.
 • Bewaken repertoirekeuze, selectie.
Kosters
Ordelijk en veilig verloop van het kerkbezoek, diverse hand en spandiensten voor tijdens en na de erediensten, EHBO/reanimatie.

Beamteam
Bedienen beamer en videoapparatuur, presenteren mededelingendia’s, maken en presenteren diashow van de liturgie , evt. videopresentaties, geluid- en video registratie en streaming naar internet.

Ontvangstgroep
Ontvangst (met zondagskind) kerkgangers, uitdelen zondagsbrief/orde van dienst, overige informatieverstrekking en zorgen voor koffie/thee voor en na de dienst.

Lectoren
Voorbereiden en verzorgen van de lezingen.

Bloemengroet en (liturgisch) bloemschikken
Het verzorgen wekelijkse bloemen en bij bijzondere diensten het verzorgen van liturgische bloemschikkingen.

Voorbereiding Eredienst
Viermaal per jaar met gemeenteleden en predikant de eredienst inhoudelijk voorbereiden.

Boekentafel
Verkoop van boeken. In voorkomende gevallen afgestemd op de kerkelijke periode het thema van de dienst.
terug