Kerk Met Stip Kerk Met Stip
Daar komt het idee vandaan om christelijke geloofsgemeenschappen waar ex-gedetineerden welkom zijn en een thuis kunnen vinden Kerk met Stip te noemen.
Eind 2021 is onze geloofsgemeenschap Kerk met Stip geworden en we spreken daarmee uit dat wij ons in het bijzonder willen inzetten om een gastvrije plek te zijn voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.

In de folder van de Vereniging Kerken met Stip waarbij wij zijn aangesloten lezen we:
‘Het initiatief tot Kerken met Stip is opgekomen uit het justitiepastoraat dat samen met de kerken en met Exodus Nederland de zorg voor gevangenen na hun detentie tot zijn taken rekent. Omdat de behoefte van ex-gedetineerden aan geestelijke zorg niet ophoudt als zij vrijkomen probeert Kerken met Stip er te zijn voor deze medemensen. De invalshoek van het project is diaconaal en pastoraal. Het gaat erom oog te hebben voor mensen die zoekende zijn en kwetsbaar. Op die zorg mogen kerken worden aangesproken.’

De kerkenraad heeft de taken die voortkomen uit het aangesloten zijn bij Kerken met Stip toevertrouwd aan een groep gemeenteleden. Deze werkgroep bestaat momenteel uit 6 mensen. Daarnaast zijn er nog 4 gemeenteleden die zo nodig stand-by willen zijn.
Het werk wordt ondersteund door deskundigen van de Vereniging Kerken met Stip en door het justitiepastoraat.

Gedetineerden kunnen de weg naar ons als Kerk met Stip vinden op verwijzing van justitiepastores, bezoek -en nazorgvrijwilligers en andere begeleiders, waaronder Exodus Nederland. Via de website www.kerkenmetstip.nl kan een keuze gemaakt worden voor een Kerk met Stip die past qua locatie en profiel.

Betrouwbaarheid, trouw, vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn begrippen die bij het werk van Kerken met Stip hoog in het vaandel staan.

Voor verdere informatie of andere vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen via onze Kerk-met-Stiptelefoon: 06 43476358.

Het e-mailadres van de werkgroep is: zw-kerkmetstip@pkn-veenendaal.nl
 
terug