Zondag 17 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Marieke Muijen
2e zdg van Epifanie, ONLINE
Ouderling: Margreet Hagelstein
Organist: Barbara Coster-Notenbomer

Orgelspel:
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Moment van stilte
Kaarsen worden aangestoken
Aanvangspsalm: “Breek, aarde, uit in jubelzangen”, 66: 1, 3
Groet en bemoediging
Kyrie gebed
Glorialied: “Zing van de Vader die in den beginne”, 304
DIENST VAN HET WOORD
Kindermoment
Lezingen: Jesaja 62: 1 – 5, Johannes 2: 1 - 11
Zingen: “Wij willen de bruiloftsgasten zijn”, 525: 1, 4, 5
Overdenking
Zingen: “Zijn eerste daad schept een tegoed”, uit Jij mij adem (Sytze de Vries)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
In memoriam
Gebeden
Slotlied: “Hij daalt ootmoedig in het water”, 526: 2, 3
Zegen
Orgelspel:

terug