zondag 30 januari 2022 om 10:00

4e zondag na Epifanie
Voorganger(s): ds. Loes Kraan
Ouderling(en): Roselie Minderhoud
Organist: Ytsen Wielstra

TT, Bevestiging ambtsdragers

Orde van Dienst

Zondagsbrief

terug