zo 10 jan 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Marieke Muijen
1e zdg van Epifanie, ONLINE
Ouderling: Adri Cardol
Organist: Guus Fennema

Orgelspel: Twee variaties van lied 522 (Toen Jezus bij het water kwam):

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 685, J.S. Bach
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, anonymus
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Moment van stilte
Kaarsen worden aangestoken
Aanvangspsalm: “Juich Gode toe, bazuin en zing.”, Psalm 100: 1, 2, 4
Groet en bemoediging
Kyrie gebed
Glorialied: “Halleluja! laat opgetogen”, Psalm 149: 1, 3
DIENST VAN HET WOORD
Kindermoment
Lezingen: Jesaja 55: 1 – 3, Marcus 1: 1 – 11
Zingen: “Water, water der Jordaan”, 358: 4, 5
Overdenking
Zingen: “Wij zijn in Hem gedoopt”, 686: 2, 3
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
In memoriam
Gebeden
Slotlied: “De toekomst is al gaande”, 605: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen
Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV 223, D. Buxtehude

terug