zondag 6 november 2022 om 10:00

8e zondag van de herfst
Voorganger(s): ds. Coby de Haan
Ouderling(en): Anneke Geerken
Organist: Ytsen Wielstra

HA, Korte KND, TT. Gemeentezondag Groene Kerk

Orde van Dienst

Zondagsbrief 

terug