zondag 24 december 2023 om 10:00

4e advent
Voorganger(s): Ds. Coby de Haan
Ouderling(en): Adri Cardol
Organist: Guus Fennema

Ook dit jaar volgt de Bloemengroep het project van de Kindernevendienst: ‘Een nieuw begin’.

De vierde advent lezen we: Lucas 1 : 57 – 80. De zoon van Elisabet en Zacharias is geboren. Als Zacharias schrijft dat zijn zoon ‘Johannes’ moet heten kan hij weer spreken en looft hij God.

Het notenschrift verbeeldt de lofzang, hypericum staat symbool voor Johannes, de heilbrenger en de klimop is het teken van de trouw van God dat er ‘Een nieuw begin’ zal komen’.

terug